OGŁOSZENIE O NABORZE DO DOMU WSPOMAGANEGO O CHARAKTERZE TRENINGOWYM w Milanówku

 Zarząd Fundacji Radośni w Milanówku w ramach trwającego projektu: „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek– edycja II” oraz utworzenie i prowadzenie „Mieszkania wspomaganego o charakterze treningowym dla os. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” Ogłasza nabór na 4 uczestników projektu.
Projekt jest skierowany do dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zamieszkujących na terenie Milanówka.
 
http://www.milanowek.naszops.pl/bip/nabory/n,ogloszenie-o-naborze-do-domu-wspomaganego-o-charaterze-treningowym-w-milanowku