odczarować autyzm

Fundacja „Radośni” z siedzibą w Milanówku za główny cel stawia działania na rzecz pełnoletnich osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz na rzecz ich rodzin. Planujemy utworzenie „Domu” w ramach mieszkalnictwa treningowego a następnie  pobytu, pracy, terapii i rehabilitacji dla ww. osób. Idea domów treningowych, prowadząca do umożliwienia osobom niepełnosprawnym na samodzielne zamieszkanie ze wspomaganiem personelu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, jest stosunkowo nowa w Polsce. Obecnie w powiecie grodziskim nie ma takiej inicjatywy, która dawałaby szansę osobom z autyzmem na zdobywanie umiejętności umożliwiających niezależne, samodzielne życie ze wspomaganiem, a rodzinom tych osób pozwalałaby zachować nadzieję na ich spokojną i godną przyszłość w miejscu innym niż Dom Pomocy Społecznej.

Fundacja „Radośni” planuje wziąć udział w różnych projektach i przedsięwzięciach, które pozwolą niepełnosprawnym oraz ich rodzinom na realizację tych szans.

Celem i misją naszej Fundacji jest:

 • pomoc osobom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicom i opiekunom,
 • celem nadrzędnym jest założenie DOMU stałego pobytu, który na początku będzie pełnił funkcje mieszkania treningowego,
 • prowadzenie warsztatów dla podopiecznych oraz specjalistycznych szkoleń, coaching i terapia dla rodziców oraz opiekunów,
 • organizowanie konferencji i propagowanie wiedzy na temat autyzmu,
 • działalność charytatywna, organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 • odczarowanie autyzmu.

W jaki sposób chcemy “odczarować autyzm”?

 • chcemy poszerzać społeczną świadomość dotyczącą autyzmu...
 • chcemy, aby ludzie, którzy nie wiedzą czym jest AUTYZM, przestali się go bać, a zaczęli rozumieć i akceptować...
 • chcemy, by rodzice osób ze spektrum autyzmu przestali się obwiniać, czy nawzajem oskarżać, by wspierani przez nas czuli, że mają prawo odnaleźć radość mimo codziennych obowiązków i trudów...
 • chcemy, by osoby z autyzmem miały swoje życie, by czuły się potrzebne, akceptowane i bezpieczne...
 • chcemy stworzyć prawdziwy, ciepły DOM... 

Nasz autorski projekt “Lokalne Centrum Integracji”:

 • propagowanie idei - Jestem Potrzebny i mogę czuć się częścią społeczności lokalnej,
 • integracja, terapia, wspólny czas i rozwój, działanie artystyczne i twórcze,
 • współkreowanie miejsca i atmosfery, w której każdy czuje się dobrze, radośnie i bezpiecznie,
 • przełamywanie barier czyli odczarowanie autyzmu.

 

Dom to dopiero początek...

 • Dom w Milanówku to nasz priorytet, ale działamy wielotorowo,
 • kampania społeczna “Odczarować Autyzm”,
 • pomoc i wsparcie rodzinom i opiekunom na różnych etapach życia - szkolenia, warsztaty, czas wytchnieniowy...

Zawsze i wszędzie wierzymy w Ludzi, w ich dobre intencje i serca...
 

Spróbujmy razem Odczarować nieprawidłowe postrzeganie Autyzmu! 
 
Razem możemy więcej... 

W jaki sposób nasza Fundacja chce "odczarować autyzm"? 
 • chcemy dzielić się wiedzą na temat autyzmu, by ludzie przestali wymyślać czym jest, a czym nie jest..., by przestali bać się go, a zaczęli rozumieć i akceptować...
 • chcemy, by Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu przestali się nawzajem oceniać, oskarżać i osądzać, a z naszym wsparciem podjęli próbę spokojniejszego funkcjonowania...
 • chcemy, by Osoby ze spektrum autyzmu żyły swoim życiem, by były radośni...
 • chcemy poszerzać społeczną świadomość dotyczącą autyzmu...
 • chcemy stworzyć DOM dla dorosłych autystów, taki, w którym czuliby się dobrze, czuliby się kochani, akceptowani i potrzebni...