? Postępowanie na remont mieszkania wspomaganego w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- edycja 2”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na remont mieszkania wspomaganego w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek- edycja 2”

w terminie do dnia 11.07.2022 r. godz. 13:00.

Postępowanie i dokumentacja są dostępne na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8557d394-a11b-4bf7-a9f8-5ab196110bae

http://milanowek.naszops.pl/bip/przetargi-zapytania-ofertowe/n,przetarg-w-trybie-podstawowym-nr-cus-260-7-2022

Zachęcamy do zapoznania się z Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz do złożenia oferty w wersji elektronicznej za pomocą miniportalu (pierwszy link).

Pragniemy zwrócić uwagę na poprawność składanych dokumentów- muszą być one podpisane podpisem elektronicznym.

Różnica między ostatnio ogłoszonym postępowaniem, a tym aktualnym polega za zakresie robót- obecnie zakres jest nieco mniejszy.

Czekamy na Państwa oferty i życzymy powodzenia w postępowaniu przetargowym.

Zarząd Fundacji Radośni

stopka projekt