"Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku”. 2.IV, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

 

„Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku”
2.IV, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 Fundacja Radośni wspiera kampanię społeczną inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz organizacje partnerskie w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia) a także w ramach obchodu Kwiecień Światowym miesiącem wiedzy o Autyzmie.

 #DoroślizAutyzmem  #Jesteśmy   #Czekamy !!!

Fundacja Radośni, kieruje gorącą prośbę do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pochylenie się nad rozwiązaniami, o które prosi tysiące rodzin w Polsce, mających na swoim utrzymaniu „niesamodzielną dorosłą osobę” tj. osobę ze spektrum autyzmu.

Rozwiązania te dotyczą min:

− wprowadzenia oddzielnych domów typu D tylko dla osób z autyzmem oraz typu E tylko dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną
,z możliwością łączenia w uzasadnionych przypadkach;

− określenia maksymalnej liczby uczestników – optymalnie 10 osób, a w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż 20;

− zastosowania tymczasowo, do czasu wprowadzenia reformy orzekania przy kwalifikowaniu uczestników do domów typu D i E, kwestionariusza kwalifikacyjnego;

− zapewnienia odpowiednich standardów wsparcia: jeden terapeuta na jednego uczestnika, który uzyskał w kwestionariuszu nie więcej niż 39 pkt oraz odpowiedniego finansowania: 700% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, co stanowi kwotę zbliżoną do kwoty subwencji oświatowej;

− zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczestników do domów typu D i E; − wprowadzenia możliwości współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego środowiskowych domów samopomocy ponad standard gwarantowany przez budżet państwa.

Pani Minister,

epidemia już dowiodła, jakim zagrożeniem są DPSy na kilkadziesiąt osób. Potrzebne są „na już” małe, kameralne, przyjazne domy, zwłaszcza dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu. Są programy wsparcia dla dzieci ze spektrum autyzmu, kiedy jednak dziecko dorasta, staje się człowiekiem dorosłym − system przestaje go dostrzegać. A przecież ten człowiek nadal potrzebuje wsparcia w codziennych sprawach, nie jest samodzielny. Chcemy, by państwo polskie wprowadziło rozwiązania, które są już powszechnie znane i sprawdzone w Danii, Słowenii czy Finlandii, by współpracowało z rodzicami, i wsparło ich w walce o dobre życie dla ich dzieci. 

Prezes Agnieszka Izdebska

Adi i Pan Rafal

Zdjęcie plakatu zaczerpnięte z:  www.chcemycalegozycia.pl , www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/ 

Drukuj